menu

Lekcja Równości: Dla nauczycieli
i nauczycielek

Pytania i odpowiedzi

  • O co tyle krzyku? Czy dzieciom w mojej szkole dzieje się coś złego?
    Tak. Młodzież LGBT, niezależnie od tego czy jest ujawniona czy nie, spotyka się w szkole z dyskryminacją i przemocą zarówno ze strony rówieśników jak i nauczycieli. Badania z różnych krajów pokazują, że w szkołach powszechna jest homofobiczna przemoc werbalna, a osoby uważane za nieheteroseksualne lub łamiące stereotypy płciowe spotykają się z szykanami i przemocą fizyczną. W polskich szkołach 76% młodzieży LGBT spotyka się z przemocą słowną, a 26% z przemocą fizyczną motywowaną homofobią. W większości szkół młode osoby LGBT poddane są opresji i czują się zagrożone. Powoduje to trudności w nauce, stany depresyjne, a nawet samookaleczenia i większą skłonność do prób samobójczych niż wśród młodzieży heteroseksualnej. Gdy przemocowe zachowania homofobiczne są akceptowane przez kadrę szkolną, młodzież uczy się uprzedzeń i obojętności wobec krzywdy innych.
    Badania pokazują, że polskie nastolatki LGB mają myśli samobójcze pięć razy częściej niż ich heteroseksualni koledzy i koleżanki. Ponad połowa gejów, lesbijek i osób biseksualnych w wieku dorastania czuje się osamotniona.

Czym jest homofobia?

Homofobia to uprzedzenie, lęk lub nienawiść wobec lesbijek, gejów, osób biseksualnych i osób, którym przypisuje się nieheteroseksualną orientację seksualną. Może przejawiać się agresją werbalną, napaścią fizyczną oraz różnymi formami dyskryminacji (nierównym, niesprawiedliwym traktowaniem osoby lub grupy ze względu na orientacje seksualną).

Homofobiczne prześladowanie lub homofobiczna przemoc rówieśnicza występuje, gdy rzeczywista lub przypisywana młodej osobie orientacja seksualna jest powodem wykluczania, wyśmiewania, gróźb, poniżania lub innego rodzaju krzywdzenia fizycznego lub psychicznego. Nie musi być wyrażana wprost – homofobiczny język i kawały tworzą klimat, który poniża i emocjonalnie rani młode osoby homo- i biseksualne. Homofobiczne prześladowanie odnosi się do ważnej i niezależnej od młodej osoby cechy tożsamości – uczuć i popędów, które kształtują obraz siebie.

Przykłady homofobicznego prześladowania:

  • fizyczna lub seksualna napaść powodowana czyjąś prawdziwą lub przypisywaną przez otoczenie orientacją seksualną (np. „gwałt naprawczy” na lesbijce),
  • odmówienie dostępu do jakichś aktywności lub regularne wykluczanie z powodu prawdziwej lub przypisywanej orientacji seksualnej,
  • kradzieże lub niszczenie własności z powodu prawdziwej lub przypisywanej orientacji seksualnej (np. wyrzucanie rzeczy z plecaka, mazanie w zeszytach),
  • wysyłanie nienawistnych maili, wiadomości na portalach społecznościowych, smsów lub rozpowszechnianie złośliwych informacji w internecie z powodu prawdziwej lub przypisywanej orientacji seksualnej,
  • ujawnianie wbrew czyjejś woli jej homo- lub biseksualnej orientacji seksualnej, aby narazić tę osobę na homofobię lub grożenie ujawnieniem orientacji seksualnej rodzinie, znajomym, nauczycielom i innym.

Czytaj więcej!

przejdź do biblioteki