Autor Portretu Doriana Graya - Książka Oscara Wilde'a

Autor Portretu Doriana Graya - Książka Oscara Wilde'a
Autor Łukasz Potempa
Łukasz Potempa30.10.2023 | 9 min.

Autor Portretu Doriana Graya to jedna z najbardziej znanych powieści pisarza Oscara Wilde'a. Utwór opowiada historię młodego, przystojnego arystokraty Doriana Graya, który pragnie wiecznej młodości i urody. Kiedy jego życzenie zostaje spełnione, rozpoczyna się fascynująca opowieść o ludzkiej naturze, nieśmiertelności i moralności. Portret Doriana staje się symbolem jego nienaruszonej młodości, podczas gdy on sam popada w zepsucie i bezwzględność. Książka porusza ważkie tematy, takie jak obsesja na punkcie młodości i piękna, skrywane pragnienia czy też walka dobra ze złem w ludzkiej duszy. Jest to psychologiczny portret człowieka, który stał się jedną z najsłynniejszych powieści wszech czasów.

Kluczowe wnioski:
  • “Portret Doriana Graya” to jedno z najważniejszych dzieł Oscara Wilde’a.
  • Książka porusza temat nieśmiertelności i walki dobra ze złem.
  • Tytułowy bohater pragnie wiecznej młodości i urody.
  • Jego portret odzwierciedla prawdziwy, wewnętrzny stan duszy.
  • Utwór stawia pytania o moralność i ludzką naturę.

Oryginalna powieść Oscara Wilde'a

„Portret Doriana Graya” to jedna z najbardziej znanych i docenianych powieści irlandzkiego pisarza Oscara Wilde'a. Została opublikowana po raz pierwszy w 1890 roku i od razu wzbudziła kontrowersje ze względu na poruszaną tematykę. Utwór opowiada historię przystojnego, młodego arystokraty Doriana Graya, który pragnie posiąść wieczną młodość i urodę.

Książka zaliczana jest do nurtu dekadentyzmu i estetyzmu w literaturze przełomu XIX i XX wieku. Ukazuje fascynację Wilde'a pięknem, sztuką i poszukiwaniem nowych doznań. Jest też psychologicznym portretem człowieka, analizą ludzkich pragnień i słabości. Porusza uniwersalne tematy, takie jak nieuchronność upływu czasu, skrywana strona ludzkiej natury i walka dobra ze złem.

Styl Wilde'a cechuje się dowcipem, ironią i paradoksami. Język jest bogaty, pełen barwnych metafor i neologizmów. Całość utrzymana jest w charakterystycznej dla pisarza manierze, łączącej wirtuozerię formy z głębią treści. Dzięki temu „Portret Doriana Graya” pozostaje arcydziełem literatury i ważną pozycją w dorobku autora.

Geneza i publikacja utworu

Pomysł na napisanie „Portretu Doriana Graya” zrodził się u Wilde'a podczas jego pobytu w Ameryce w 1882 roku. Początkowo planował stworzyć opowiadanie, które ukazało się w czasopiśmie „Lippincott's Monthly Magazine” w 1890 roku.

Jednak pisarz zdecydował się rozwinąć fabułę i przerobił utwór na powieść, wydaną w formie książkowej także w 1890 roku. Spotkała się ona z mieszanym odbiorem - podziwiano styl, ale krytykowano „niemoralność” tematyki. Mimo to książka zyskała trwałe miejsce w kanonie literatury światowej.

Postać tytułowego bohatera Doriana Graya

Głównym bohaterem powieści jest tytułowy Dorian Gray, młody, niezwykle przystojny mężczyzna z wyższych sfer. Poznajemy go, gdy ma około 20 lat i przeżywa burzliwy romans z aktorką Sybillą Vane.

Dorian wyróżnia się niezwykłą, wręcz nadludzką urodą. Jest nieśmiały i wrażliwy, ale stopniowo ujawnia się jego druga natura - egocentryzm, próżność i skłonność do zepsucia. Bohater staje się ofiarą własnej obsesji na punkcie wiecznej młodości.

Postać Doriana Graya jest złożona i wielowymiarowa. Wilde ukazuje go jako Fausta końca XIX wieku, symbolem ludzkiej pychy i pragnienia osiągnięcia nieśmiertelności. Jednocześnie bohater wzbudza współczucie - jego losy pokazują, do czego prowadzi odrzucenie moralności.

Inspiracje i prototypy

Przy tworzeniu postaci Doriana Graya Wilde inspirował się znajomością z młodymi estetami, którzy otaczali go w londyńskich salonach. Dorian łączy cechy kilku rzeczywistych osób z kręgu pisarza.

Jako pierwowzór wskazuje się m.in. Johna Graya, sekretarza Wilde'a, lub aktora Roberta Rossa. Dorian ma także wiele autobiograficznych cech samego autora, który przeżywał wewnętrzny konflikt między ideałami estety a pragnieniami.

Czytaj więcej: Nasza klasa film na faktach z Estonii w kinach w 2007 roku

Psychologiczny portret duszy człowieka

"Portret Doriana Graya" to głęboka analiza ludzkiej psychiki i dylematów moralnych. Tytułowy bohater jest nie tylko postacią literacką, ale także swoistym uniwersalnym portretem człowieka.

Książka pokazuje, jak łatwo zepsuć nawet szlachetną duszę, jeśli człowiek ulegnie pokusom i słabościom. Ukazuje walkę dobra ze złem, która toczy się w każdym z nas. Porusza problem fałszywej maski - rozdźwięku między wizerunkiem a prawdziwym obliczem człowieka.

Wilde bada motywy kryjące się za ludzkimi wyborami - pychę, żądzę władzy, pragnienie uznania. Analizuje mechanizmy kierujące zachowaniem Doriana Graya. Tym samym stawia pytania o kondycję człowieka i istotę ludzkiej natury.

Portret jako symbol

Kluczowym symbolem w powieści jest tytułowy portret Doriana Graya, namalowany przez Bazylia Hallwarda. Obraz ten zaczyna odzwierciedlać prawdziwe oblicze bohatera - postarza się i odkształca, podczas gdy Dorian pozostaje młody i przystojny.

Dzieło sztuki ukazuje więc skrywaną, ciemną stronę duszy Doriana. Jest personifikacją jego sumienia i zepsucia moralnego. Portret staje się również uosobieniem nieuchronnego upływu czasu, któremu podlega każdy człowiek.

Motyw nieśmiertelności i młodości

Autor Portretu Doriana Graya - Książka Oscara Wilde'a

Jednym z kluczowych motywów powieści Wilde'a jest pragnienie wiecznej młodości i urody. Marzenie o zachowaniu piękna i odrzuceniu starości nurtowało ludzkość od zarania dziejów.

Dorian Gray reprezentuje poczucie przemijania, charakterystyczne dla przełomu wieków. Lęk przed utratą młodości prowadzi go na manowce. Bohater sprzedaje duszę w zamian za wieczną młodość, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji.

Jego losy pokazują, że ucieczka przed upływem czasu jest niemożliwa. Każdy człowiek musi się zmierzyć ze swoją śmiertelnością. Uleganie próżności i egoizmowi prowadzi donikąd, o czym boleśnie przekonuje się Dorian.

Nieśmiertelność a moralność

Wilde sugeruje, że dar wiecznego życia i młodości byłby dla człowieka przekleństwem, a nie błogosławieństwem. Gdyby ludzie mogli wiecznie unikać konsekwencji swych czynów, popadliby w zepsucie.

Dorian Gray nie musi się liczyć ze starością i śmiercią, więc stopniowo traci moralne hamulce. Jego portret przejmuje brzemię winy. Tym samym powieść porusza problem nieśmiertelności i jej wpływu na ludzką psychikę.

Analiza moralności głównego bohatera

Książka Wilde'a to fascynująca analiza upadku moralnego człowieka. Początkowo Dorian Gray jawi się jako wrażliwy młodzieniec o szlachetnych pobudkach. Stopniowo jednak ulega zepsuciu.

Pod wpływem lorda Henry'ego Wottona, kierującego się filozofią estetyzmu i hedonizmu, Dorian odrzuca dotychczasowe zasady. Popada w nałogi, wikła się w kolejne skandale obyczajowe i popełnia zbrodnie.

Wilde ukazuje, jak łatwo zatracić właściwą hierarchię wartości i ulec pokusom. Bohater zaczyna wierzyć, że dla wybranych normalne zasady moralne nie obowiązują. To prowadzi go na manowce.

Walka dobra ze złem

Losy Doriana Graya odzwierciedlają ponadczasowy konflikt dobra i zła w ludzkiej naturze. Początkowo dobro zdaje się przeważać - bohater jest wrażliwy i skory do poświęceń.

Jednak stopniowo coraz silniejsze staje się zło, uosobione przez wpływ lorda Wottona i samego portretu. Walka toczy się nie tylko w duszy Doriana, ale i w całym utworze, który nie daje jednoznacznych odpowiedzi.

Ostatecznie zło zdaje się zwyciężać, ale pytania Wilde'a pozostają aktualne. Książka pokazuje, że potencjał dobra i zła drzemie w każdym człowieku.

Symboliczne przesłanie utworu

"Portret Doriana Graya" niesie ze sobą ważkie, ponadczasowe przesłanie. Ukryte pod warstwą literackiej fikcji symbole i motywy mają charakter uniwersalny, dotykają istoty ludzkiej natury.

Książka pokazuje, jak niebezpieczne jest uleganie próżności i pragnieniu nieśmiertelności. Przestrzega przed odrzuceniem moralności w imię zaspokajania egoistycznych żądz. Ukazuje złudność wiecznej młodości i piękna.

Jednocześnie powieść zachęca do refleksji nad własnym postępowaniem i hierarchią wartości. Przesłaniem jest też to, że konsekwencji czynów nie da się uniknąć. Każdy człowiek musi zmierzyć się z cieniami własnej duszy.

Aktualność problematyki

Motywy poruszane przez Wilde'a pozostają ponadczasowe, a postawione przez niego pytania wciąż aktualne. Obsesja na punkcie młodości, urody, skłonność do ulegania pokusom - z tym zmaga się współczesny człowiek.

Dlatego powieść, choć napisana ponad 100 lat temu, wciąż jest żywa i pobudza do refleksji. Ukazuje prawdy o ludzkiej naturze, które pozostają niezmienne. Jest też uniwersalnym portretem psychologicznym człowieka.

Podsumowanie

"Portret Doriana Graya" Oscara Wilde'a to jedno z najwybitniejszych dzieł literatury światowej. Książka opowiada o młodym arystokracie Dorianie Grayu, który pragnie posiąść wieczną młodość i urodę. Jego życzenie zostaje spełnione, ale portret odzwierciedla moralne zepsucie bohatera. Dzieło Wilde'a porusza ponadczasowe tematy - lęk przed starością i śmiercią, walkę dobra ze złem, iluzję nieśmiertelności. Postać Doriana stała się symbolem marzenia o wiecznej młodości, które prowadzi na manowce. Książka pokazuje, jak łatwo można stracić moralne hamulce i ulec pokusom. To fascynująca opowieść o ludzkiej naturze.

"Portret Doriana Graya" zachwyca stylem - dowcipem, paradoksami i wirtuozerią języka. Wilde snuje opowieść niczym błyskotliwego konwersatora z wiktoriańskiego salonu. Łączy lekkość formy z głębią treści, krytykę obyczajów ze współczuciem dla ludzkich słabości. Ta niezwykła mieszanka sprawia, że książka wciąż pobudza wyobraźnię i zachęca do refleksji. Jest arcydziełem literatury, które zyskało status ponadczasowej klasyki.

Postać Doriana Graya można interpretować jako uniwersalny portret psychologiczny człowieka. Ukazuje on złożoność ludzkiej natury - walkę dobra i zła, pragnienia i słabości. Losy bohatera pokazują, jak łatwo można zboczyć z drogi moralności, jeśli ulegnie się próżności. Dlatego powieść Wilde'a pozostaje aktualna i pobudza do myślenia. Jest ponadczasowym studium ludzkiej duszy.

Podsumowując, „Portret Doriana Graya” to arcydzieło literatury światowej, które zachwyca i skłania do refleksji. Przedstawia fascynującą opowieść o marzeniu o nieśmiertelności, ale też pokazuje ciemne strony ludzkiej natury. Książka Oscara Wilde'a na zawsze wpisała się do kanonu ważnych dzieł poruszających uniwersalne problemy.

Najczęściej zadawane pytania

"Portret Doriana Graya" został napisany przez irlandzkiego pisarza Oscara Wilde'a. Po raz pierwszy książka ukazała się drukiem w 1890 roku i od razu wzbudziła kontrowersje ze względu na śmiałą jak na tamte czasy tematykę.

Jest to historia tytułowego bohatera, młodego arystokraty obdarzonego niezwykłą urodą. Pragnie on zachować swoją młodość i piękno na zawsze. Kiedy jego życzenie zostaje spełnione, Dorian popada w zepsucie i popełnia szereg zbrodni.

Ze względu na ponadczasową problematykę - ludzką pychę, obsesję na punkcie młodości i urody, walkę dobra ze złem. Książka porusza uniwersalne tematy w niezwykle sugestywny sposób. Do tego zachwyca stylem Wilde'a - ironią, paradoksami i dowcipem.

Portret odzwierciedla upadek moralny bohatera - staje się jego sumieniem i uosobieniem zepsucia duszy. Jest też symbolicznym przedstawieniem nieuchronnego upływu czasu, któremu Dorian chce się przeciwstawić.

"Portret Doriana Graya" pokazuje, że ucieczka przed starością i śmiercią jest niemożliwa. Przestrzega też przed odrzuceniem moralności i uleganiem słabościom. Jest ponadczasowym studium natury ludzkiej.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Gdzie wyjść na imprezę LGBT w Gdańsku? Sprawdzone kluby dla gejów w Trójmieście
  2. Tomek Szypuła walczy o życie - można mu pomóc
  3. Samorządy z uchwałami anty-LGBT zagrożone utratą unijnych środków
  4. Heaven Sauna Warszawa - Zimne Sauny, Ogród i Relaks | Po Odnowie Ciała i Ducha
  5. Najlepsze świąteczne komedie romantyczne - zakochaj się w świętach!
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Łukasz Potempa
Łukasz Potempa

Od dłuższego czasu walczę o prawa osób LGBT+. Na blogu dzielę się refleksjami dotyczącymi tolerancji, akceptacji i problematyki coming outu. Propaguję idee równościowe i staram się obalać krzywdzące mity na temat osób nieheteronormatywnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły