Prognoza: PiS traci władzę - będzie lepiej w Polsce

Prognoza: PiS traci władzę - będzie lepiej w Polsce
Autor Honorata Czerwińska
Honorata Czerwińska02.01.2024 | 6 min.

Po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości wydawało się, że sytuacja osób LGBT+ w Polsce nie ulegnie poprawie. Jednak w 2023 roku PiS stracił władzę, a nowy rząd zapowiada zmiany prawne zwiększające prawa i ochronę mniejszości seksualnych. Autor artykułu, aktywista LGBT+, z optymizmem patrzy w przyszłość - ustawa o związkach partnerskich jest już procedowana, a społeczność LGBT przestała być postrzegana jako wróg. Mimo pewnych kompromisów, wektor zmian jest pozytywny i daje nadzieję na lepszą Polskę dla wszystkich obywateli.

Upadek rządu PiS

W 2023 roku doszło do historycznej zmiany na polskiej scenie politycznej. Po ośmiu latach niepodzielnych rządów Prawo i Sprawiedliwość utraciło władzę. Stało się tak za sprawą przegranych przez obóz Zjednoczonej Prawicy wyborów parlamentarnych, w których zwyciężyła koalicja partii centrowych i lewicowych.

Był to punk zwrotny i koniec dominacji jednej partii w kraju. Polacy zmęczeni autorytarnymi zapędami PiS, nepotyzmem i skandalami zagłosowali na zmianę. Tym samym po latach Polska powróciła na ścieżkę demokracji i europejskich wartości.

Reakcja społeczeństwa

Zmiana władzy spotkała się z ogromnym entuzjazmem wielu środowisk. Przede wszystkim osób identyfikujących się z opozycją, które przez osiem lat rządów PiS były pomijane i atakowane. Do tej grupy zaliczać możemy m.in. środowiska LGBTQ+. Dla nich upadek rządu oznaczał koniec cyklicznych nagoniek i nadzieję na poprawę sytuacji prawnej.

Zmiana u władzy

Nowy gabinet został utworzony przez koalicję ugrupowań centrowych i lewicowych. Kluczowe teki ministerialne objęli politycy PO, PSL oraz Lewicy. Premierem został lider największej partii opozycyjnej - Platformy Obywatelskiej.

Zmiana u steru rządów oznaczała odejście od kontrowersyjnej religijnej ideologii forsowanej przez obóz "dobrej zmiany" i powrót do bardziej świeckich, proeuropejskich wartości. Priorytetem nowego gabinetu stało się przywrócenie praworządności, walka z korupcją oraz poprawa jakości życia obywateli.

Nadzieje środowisk LGBTQ+

Jedną z grup społecznych, które wiążą ogromne nadzieje z nowym rządem są osoby nieheteronormatywne. Podczas 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy były one niejednokrotnie celami kampanii nienawiści ze strony władz.

Teraz liczą na realną poprawę swojej sytuacji prawnej i większą akceptację społeczną. Lewicowe ugrupowania wchodzące w skład nowej koalicji od lat opowiadały się za postulatami środowisk LGBTQ+ dotyczącymi m.in. związków partnerskich czy ustawy o uzgodnieniu płci.

Czytaj więcej: Parada Seniorów na W KINACH: Vika! Błyskawica! Równość!

Perspektywy dla środowisk LGBT

Faktycznie, wraz z odejściem PiS i dojściem do władzy partii centrowo-lewicowych, pojawiły się realne szanse na poprawę sytuacji społeczności LGBTQ+ w Polsce. Co prawda w ramach koalicji rządzącej znalazły się również ugrupowania konserwatywne, niemniej już zapowiedziano prace nad projektami ustaw ważnymi dla tych środowisk.

Rząd pracuje nad ustawą o związkach partnerskich, trwają rozmowy o ustawie o uzgodnieniu płci, w TVP pokazują osoby LGBT nie szkalując ich a społeczność LGBT jest dla rządku partnerem - nie wrogiem i celem ataków.

Jak wynika z deklaracji polityków nowej koalicji, udało się "przełamać lody" i rozpocząć merytoryczny dialog na temat praw osób nieheteronormatywnych. Część postulatów LGBTQ+ ma szanse na realizację już w najbliższym czasie.

Nadchodzące zmiany legislacyjne

Wśród planowanych zmian legislacyjnych znajdują się:

  • Wprowadzenie instytucji związków partnerskich
  • Nowelizacja ustawy o uzgodnieniu płci
  • Zwiększenie ochrony przed mową nienawiści wobec osób LGBTQ+

Prace nad tymi ustawami już się rozpoczęły i mają szansę zostać uchwalone w 2024 lub najpóźniej na początku 2025 roku. Będą one ważnym krokiem na drodze do równouprawnienia osób nieheteroseksualnych, choć pewne kompromisy, zwłaszcza wobec środowisk konserwatywnych, będą musiały zostać zawarte.

Powrót optymizmu i nadziei

Prognoza: PiS traci władzę - będzie lepiej w Polsce

Zmiana władzy i pojawienie się realnej perspektywy na liberalizację prawa oraz poprawę postrzegania osób LGBTQ+ sprawiła, że w tych środowiskach powrócił optymizm.

Przed wyborami Po wyborach
Poczucie zagrożenia i braku akceptacji ze strony państwa Odejście od stygmatyzacji i traktowanie jako partnerów
Ataki ze strony przedstawicieli władz Deklaracje dialogu i woli poprawy sytuacji
Brak perspektyw na poprawę sytuacji prawnej Prace nad ustawami ułatwiającymi życie osobom LGBTQ+

Po ośmiu latach rządów PiS, które dla wielu osób LGBT wiązały się z pogorszeniem jakości życia, szykanami i stygmatyzacją, nastąpiła realna poprawa nastrojów. Pojawiła się wiara w to, że Polska może być krajem przyjaznym i dającym równe szanse wszystkim obywatelom.

Spojrzenie w przyszłość z dumą

Choć droga do pełnego równouprawnienia osób nieheteronormatywnych w Polsce jest jeszcze długa, to obecnie widać światełko w tunelu. Społeczność LGBTQ+ po latach poczucia wykluczenia i zagrożenia, w końcu może z dumą i nadzieją spoglądać w przyszłość.

Niewątpliwie kluczowym czynnikiem, który otworzył furtkę do liberalnych zmian była utrata władzy przez obóz Zjednoczonej Prawicy w 2023 roku. Dzięki temu osoby nieheteroseksualne przestały być postrzegane jako "zagrożenie" czy "ideologia", a zaczęły być traktowane jako zwykli obywatele naszego kraju, którzy powinni cieszyć się równymi prawami.

Nastroje w Polsce się zmieniły, podobnie jak podejście rządzących do kwestii mniejszości. Daje to asumpt do optymizmu, że kolejne lata przyniosą dalszą poprawę i szanse na godne, szczęśliwe życie dla wszystkich obywateli RP.

Podsumowanie

W artykule przedstawiono kontekst historycznych wyborów w 2023 roku, które zakończyły 8-letnie rządy obozu Zjednoczonej Prawicy. Opisano reakcję społeczeństwa, zwłaszcza środowisk LGBTQ+, na tę zmianę polityczną. Podkreślono ich nadzieje związane z nową koalicją rządzącą, w której znalazły się ugrupowania deklarujące wsparcie dla praw mniejszości seksualnych.

Nakreślono także plany legislacyjne nowego gabinetu odnośnie poprawy sytuacji osób nieheteronormatywnych. Wymieniono konkretne projekty ustaw dotyczących m.in. związków partnerskich czy uzgodnienia płci. Zaznaczono, że będą one ważnym krokiem ku równouprawnieniu, choć pewne kompromisy ze środowiskami konserwatywnymi mogą być nieuniknione.

Opisano również pozytywną zmianę nastrojów wśród przedstawicieli środowisk LGBTQ+ po odejściu PiS. Podkreślono powrót optymizmu i nadziei po ośmiu latach poczucia zagrożenia. Wyakcentowano, że społeczność ta z większą dumą może patrzeć w przyszłość, licząc na dalszą poprawę swojej sytuacji.

Podsumowując, artykuł ukazuje przełomowy moment dla praw osób nieheteronormatywnych, który nastąpił w 2023 roku. Zwraca uwagę na pozytywne zmiany polityczne i legislacyjne, dające nadzieję na bardziej egalitarne i sprawiedliwe państwo wobec wszystkich obywateli.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Gdzie wyjść na imprezę LGBT w Gdańsku? Sprawdzone kluby dla gejów w Trójmieście
  2. Tomek Szypuła walczy o życie - można mu pomóc
  3. Samorządy z uchwałami anty-LGBT zagrożone utratą unijnych środków
  4. Jestem aseksualna, inni też - Czym jest orientacja aseksualna?
  5. Poznam przyjaciela - jak nawiązać kontakty i znaleźć prawdziwych przyjaciół
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Honorata Czerwińska
Honorata Czerwińska

Jako pedagożka i feministka piszę na blogu o kwestiach równouprawnienia płci w różnych dziedzinach życia społecznego. Walczę o prawa kobiet i przeciwko dyskryminacji ze względu na płeć.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły