Samorządy z uchwałami anty-LGBT zagrożone utratą unijnych środków

Samorządy z uchwałami anty-LGBT zagrożone utratą unijnych środków
Autor Ola Chmielewska
Ola Chmielewska04.01.2024 | 7 min.

Samorządy z uchwałami anty-LGBT zagrożone są utratą unijnych środków finansowych. Komisja Europejska ostrzega, że dyskryminacja ze względu na orientację seksualną jest niezgodna z prawem UE i może skutkować odebraniem funduszy. Dotyczy to zwłaszcza województw podlaskiego i lubelskiego, gdzie przyjęto uchwały sprzeczne z zasadą równości. Jeśli samorządy nie wycofają się z dyskryminacji osób LGBT, mogą utracić miliardy złotych z regionalnych programów pomocowych.

Uchwały anty-LGBT niezgodne z prawem UE

Samorządy w Polsce, które przyjęły tzw. uchwały anty-LGBT, naruszają prawo Unii Europejskiej. Takie uchwały są sprzeczne z zasadą niedyskryminacji zapisaną w Karcie Praw Podstawowych UE. Stanowią one akt dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, co jest niedopuszczalne w świetle prawa wspólnotowego.

Jak podkreśla Komisja Europejska, samorządy łamiące zasady równości i niedyskryminacji nie powinny otrzymywać środków z unijnych funduszy pomocowych. Dotyczy to przede wszystkim funduszy spójności, które służą niwelowaniu różnic w rozwoju regionów UE. Samorządy dyskryminujące określone grupy nie powinny korzystać z tych środków.

Dlatego KE coraz ostrzej piętnuje samorządy utrzymujące uchwały anty-LGBT. Tego typu działania samorządów naruszają fundamenty prawa europejskiego i nie powinny być w żaden sposób akceptowane ani wspierane finansowo przez UE.

Zawiadomienie do prokuratury

W związku z łamaniem prawa UE, organizacja Equality Watch złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie powiatów dębickiego i łańcuckiego. Chodzi o podejrzenie składania nieprawdziwych oświadczeń w celu pozyskania funduszy unijnych. Samorządy te wbrew prawu UE utrzymują uchwały dyskryminujące osoby LGBT.

Samorządy tracą unijne dotacje przez dyskryminację

Samorządy utrzymujące uchwały anty-LGBT muszą liczyć się z realną utratą środków z funduszy unijnych. Komisja Europejska konsekwentnie podkreśla, że pieniądze z budżetu UE nie mogą wspierać działań dyskryminacyjnych i naruszających prawa człowieka.

Zagrożone są przede wszystkim środki z regionalnych programów operacyjnych. Samorządy województw podlaskiego i lubelskiego mogą stracić odpowiednio 1,3 mld euro i 2,3 mld euro przeznaczone na rozwój ich regionów. To olbrzymie kwoty, których utrata mocno uderzy w finanse tych województw.

Również mniejsze samorządy muszą liczyć się z finansowymi konsekwencjami dyskryminacji. Powiaty kielecki i włoszczowski mogą utracić 9 mln zł na aktywizację bezrobotnych. Samorządy te mimo ryzyka nadal starały się o te środki.

Cytat

"Fundusze UE nie mogą w żaden sposób przyczyniać się do jakiejkolwiek dyskryminacji" - Vera Jourová, wiceprzewodnicząca KE.

Jak widać, Unia Europejska zaczyna realizować zapowiedzi odbierania funduszy za łamanie zasad równości i niedyskryminacji. Jeśli samorządy nie zmienią swojego podejścia, ich finanse ucierpią.

Czytaj więcej: Premier Tusk: związek partnerski - kwestia tygodni

Komisja Europejska ostrzega przed utratą funduszy

Komisja Europejska już od dłuższego czasu ostrzega polskie samorządy, że utrzymywanie uchwał dyskryminacyjnych może skończyć się utratą funduszy unijnych. Jest to zgodne z zasadami praworządności i poszanowania praw podstawowych obowiązującymi w UE.

Samorządy ignorujące te ostrzeżenia narażają się na odebranie miliardów euro przeznaczonych na rozwój regionów. Dlatego KE apeluje do władz lokalnych o jak najszybsze wycofanie się z uchwał anty-LGBT i przywrócenie zasad równości.

Jednocześnie Bruksela zapowiada, że będzie bardzo uważnie przyglądać się, czy samorządy rzeczywiście przestrzegają prawa unijnego. Każde naruszenie może się wiązać z sankcjami finansowymi. Dotychczas były to głównie ostrzeżenia, ale teraz mogą zostać wyciągnięte konsekwencje.

Lista zagrożonych samorządów

Samorząd Zagrożone środki (w mln zł)
Woj. podlaskie 1 300
Woj. lubelskie 2 300
Powiat kielecki 9
Powiat włoszczowski 9

Jak widać zestawienie obejmuje zarówno duże samorządy regionalne, jak i mniejsze powiaty. Wszystkie one muszą się liczyć z możliwością odebrania funduszy unijnych, jeśli nie zrezygnują z dyskryminacji.

Powiaty podlaskie i lubelskie najbardziej zagrożone

Samorządy z uchwałami anty-LGBT zagrożone utratą unijnych środków

Z informacji podawanych przez Komisję Europejską wynika, że największe ryzyko utraty środków unijnych mają samorządy z województw podlaskiego i lubelskiego. To właśnie te regiony przyjęły najwięcej kontrowersyjnych uchwał dyskryminujących społeczność LGBT.

Łącznie zagrożone są tam fundusze rzędu 3,6 mld euro z regionalnych programów operacyjnych. Dla ubogich województw podlaskiego i lubelskiego byłaby to olbrzymia strata środków na inwestycje i rozwój.

Dlatego KE apeluje właśnie do władz tych dwóch województw o jak najszybsze wycofanie się z uchwał naruszających prawo UE. Jest to niezbędne, aby uniknąć utraty miliardów euro, które mogłyby zostać dobrze wykorzystane przez te regiony.

Lista zagrożonych programów

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Programy te stanowią kluczowe źródło finansowania inwestycji samorządowych w obydwu województwach. Ich zawieszenie lub ograniczenie miałoby opłakane skutki dla rozwoju tych regionów.

Dębicki i łańcucki zawiadomione o możliwych konsekwencjach

Do prokuratury trafiło zawiadomienie ws. powiatów dębickiego i łańcuckiego, które przyjęły uchwały anty-LGBT. Organizacja Equality Watch informuje o podejrzeniu złożenia fałszywych oświadczeń przez te samorządy w celu uzyskania funduszy UE.

Mimo obowiązywania dyskryminacyjnych uchwał, starostwa powiatowe starały się o dotacje unijne deklarując poszanowanie zasad równości. Może to wypełniać znamiona przestępstwa fałszowania dokumentów w celu uzyskania korzyści finansowych.

Sprawa została skierowana do Prokuratury Krajowej. Jeśli zarzuty się potwierdzą, samorządom grożą konsekwencje prawne. Jest to kolejny przykład ostrzeżenia dla łamiących prawo unijne.

Równe prawa warunkiem otrzymania regionalnych dotacji

Komisja Europejska stanowczo podkreśla, że poszanowanie zasady równości i niedyskryminacji jest warunkiem otrzymania funduszy strukturalnych. Dotyczy to zwłaszcza regionalnych programów operacyjnych finansujących rozwój poszczególnych województw.

Środki te mają służyć zmniejszaniu dysproporcji w rozwoju regionów UE. Nie mogą być przyznawane samorządom, które same dopuszczają się dyskryminacji i łamania praw mniejszości. Byłoby to sprzeczne z podstawowymi wartościami UE.

Dlatego samorządy, które chcą nadal korzystać ze środków unijnych, mają prosty wybór - muszą przestrzegać zasad równości i zaprzestać dyskryminacji. W przeciwnym razie fundusze zostaną im odebrane jako sankcja za łamanie prawa UE.

Podsumowanie

W artykule omówiono kwestię uchwał anty-LGBT przyjmowanych przez niektóre samorządy w Polsce. Jak podkreślono, tego typu działania są niezgodne z prawem UE i mogą skutkować utratą funduszy unijnych przez samorządy. Przytoczono ostrzeżenia Komisji Europejskiej, która konsekwentnie upomina się o przestrzeganie zasad równości i niedyskryminacji.

Zwrócono uwagę, że najbardziej zagrożone są województwa podlaskie i lubelskie, które przyjęły najwięcej kontrowersyjnych uchwał. Łącznie mogą stracić około 3,6 mld euro z funduszy UE. Podano też przykłady mniejszych samorządów, które również naraziły się na utratę dotacji.

Omówiono działania organizacji pozarządowych, które zawiadamiają o nieprawidłowościach do prokuratury. Ma to zmusić samorządy do wycofania się z dyskryminacji. Podkreślono też stanowczą postawę Komisji Europejskiej, która jasno stwierdza, że pieniądze UE nie mogą wspierać łamania praw człowieka.

Artykuł dostarcza cennych informacji na temat ryzyka, jakie niosą za sobą uchwały dyskryminacyjne. Ukazuje, że ignorowanie zasad praworządności przez samorządy może mieć opłakane skutki finansowe. Apeluje też o jak najszybsze wycofanie się z dyskryminacji, aby uniknąć utraty środków UE.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Gdzie wyjść na imprezę LGBT w Gdańsku? Sprawdzone kluby dla gejów w Trójmieście
  2. Tomek Szypuła walczy o życie - można mu pomóc
  3. Barry Keoghan w finałowej scenie Saltburn korzystał z protezy?
  4. Jestem aseksualna, inni też - Czym jest orientacja aseksualna?
  5. Poznam przyjaciela - jak nawiązać kontakty i znaleźć prawdziwych przyjaciół
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Ola Chmielewska
Ola Chmielewska

Jako psycholożka i terapeutka prowadzę bloga poświęconego szeroko pojętym relacjom międzyludzkim. Poruszam kwestie komunikacji, rozwiązywania konfliktów, budowania zdrowych związków.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły