Transpłciowa osoba - kim jest, definicja, znaczenie

Transpłciowa osoba - kim jest, definicja, znaczenie
Autor Allan Kucharski
Allan Kucharski30.10.2023 | 8 min.

Transpłciowa osoba to ktoś, kogo płeć psychiczna (tożsamość płciowa) nie odpowiada płci biologicznej przypisanej przy urodzeniu. Bycie osobą transpłciową to doświadczenie niezwykle złożone i często bolesne, z którym wiąże się wiele wyzwań, dyskryminacji i niezrozumienia ze strony społeczeństwa. W niniejszym artykule wyjaśnimy, czym dokładnie jest transpłciowość, jakie prawa przysługują osobom transpłciowym oraz jak można wspierać tę grupę.

Kluczowe wnioski:
 • Osoba transpłciowa to ktoś, kogo płeć psychiczna nie zgadza się z płcią biologiczną.
 • Transpłciowość nie jest chorobą ani zaburzeniem - to naturalna cecha człowieka.
 • Osoby transpłciowe mają trudności ze swobodnym funkcjonowaniem w społeczeństwie.
 • Należy szanować i wspierać prawa osób transpłciowych.
 • Ważne jest zrozumienie i akceptacja ze strony otoczenia.

Kim jest osoba transpłciowa?

Osoba transpłciowa to ktoś, kogo tożsamość płciowa (czyli poczucie przynależności do danej płci, np. kobiecej lub męskiej) nie zgadza się z płcią biologiczną przypisaną przy urodzeniu.

W przeciwieństwie do osób cisgenderowych, u których płeć psychiczna pokrywa się z tą biologiczną, osoby transpłciowe odczuwają silny dyskomfort związany z niezgodnością między tymi dwiema płciami. Potocznie mówi się, że czują się "uwięzione" w niewłaściwym ciele.

Bycie transpłciowym nie jest ani chorobą, ani zaburzeniem psychicznym - to naturalnie występująca cecha, podobnie jak bycie osobą homoseksualną. Jednak dla wielu osób transpłciowych jest to źródłem cierpienia i problemów życiowych.

Transpłciowość występuje w różnym nasileniu - niektórzy ludzie podejmują kroki, aby dostosować swój wygląd i ciało do odczuwanej płci psychicznej, podczas gdy inni po prostu funkcjonują w społecznie przypisanej im roli bez większych zmian.

Przyczyny transpłciowości

Dokładne przyczyny transpłciowości nie są do końca poznane. Obecnie uważa się, że jest ona wynikiem złożonej interakcji między czynnikami biologicznymi, genetycznymi i środowiskowymi.

Badania wskazują m.in. na zróżnicowanie budowy i funkcjonowania mózgu osób transpłciowych, co może mieć podłoże genetyczne. Ponadto istotny wpływ mogą mieć także hormony płciowe.

Nie ma natomiast żadnych dowodów na to, że transpłciowość jest wynikiem wychowania czy świadomego wyboru. Jest głęboko zakorzeniona w psychice i tożsamości człowieka.

Definicja osoby transpłciowej

Osoba transpłciowa (transgender) to osoba, u której występuje niezgodność między płcią biologiczną a odczuwaną tożsamością płciową. Innymi słowy, ktoś kto urodził się z cechami jednej płci (np. męskiej), ale identyfikuje się z płcią przeciwną (np. kobiecą).

Termin "transpłciowość" odnosi się do szerokiego spektrum tożsamości, które wykraczają poza tradycyjny podział na kobiety i mężczyzn. Niektórzy ludzie nie identyfikują się ani z męskością, ani z kobiecością - określają się jako osoby niebinarne lub genderqueer.

Transpłciowość dotyczy tożsamości płciowej, a nie orientacji seksualnej. Osoby transpłciowe mogą być hetero-, homo- lub biseksualne, podobnie jak osoby cisgenderowe.

Różnice terminologiczne

Często mylona jest transpłciowość z transseksualnością. Transseksualizm dotyczy silnej potrzeby korekty płci biologicznej poprzez leczenie hormonalne i operacje. Nie każda osoba transpłciowa decyduje się na taką drogę.

Innym pokrewnym pojęciem jest transgenderowość, która podkreśla społeczny aspekt doświadczenia osób nie utożsamiających się z przypisaną im płcią. Ma szersze znaczenie niż medyczny termin "transseksualizm".

Znaczenie terminu osoba transpłciowa

Osoba transpłciowa to ktoś, kto nie identyfikuje się ze swoją płcią biologiczną oznaczoną w akcie urodzenia, czyli przypisaną na podstawie cech fizycznych.

Bycie transpłciowym oznacza, że ktoś psychicznie czuje się inną płcią, niż ta, która została zapisana przy jego narodzinach. Na przykład kobieta transpłciowa to tak naprawdę mężczyzna uwięziony w ciele kobiety. Analogicznie mężczyzna transpłciowy to kobieta uwięziona w ciele mężczyzny.

Termin ten określa zatem osoby, których płeć psychiczna (tożsamość płciowa) nie pokrywa się z ich fizycznymi cechami płciowymi. Jest to źródłem cierpienia i prowadzi do obniżenia jakości życia.

Dla wielu osób transpłciowych kluczowe jest dostosowanie wyglądu i roli płciowej do odczuwanej tożsamości, aby móc normalnie funkcjonować. Niektórzy decydują się na korektę płci.

Różnica między transpłciowością a transseksualnością

Transpłciowa osoba - kim jest, definicja, znaczenie

Transpłciowość i transseksualność to dwa pokrewne, ale nieco inne zjawiska.

Transpłciowość jest szerszym pojęciem - dotyczy tożsamości płciowej niezgodnej z płcią biologiczną. Nie wszystkie osoby transpłciowe podejmują kroki, aby dostosować do niej swoje ciało.

Transseksualizm natomiast koncentruje się właśnie na silnej potrzebie korekty cech fizycznych i dostosowania ich do psychicznego poczucia przynależności do płci. Jest to bardziej "medyczne" ujęcie problemu.

Można zatem powiedzieć, że:

 • Transpłciowość dotyczy tożsamości płciowej.
 • Transseksualizm koncentruje się na korekcie płci biologicznej.

Jednak w praktyce te dwa terminy często używane są zamiennie, a różnica między nimi nie jest ostra.

Prawa osób transpłciowych w Polsce

Osoby transpłciowe w Polsce napotykają wiele problemów i ograniczeń związanych z realizacją swoich podstawowych praw.

Aktualne polskie prawo nie pozwala na formalną zmianę płci metrykalnej bez przeprowadzenia kosztownych operacji korekty płci. Dodatkowo osoby transpłciowe stykają się z ogromną niechęcią i dyskryminacją.

Jednak sytuacja powoli zaczyna się zmieniać. Oto kilka najważniejszych praw przysługujących osobom transpłciowym w Polsce:

 • Prawo do posługiwania się imieniem zgodnym z odczuwaną tożsamością płciową.
 • Ochrona przed dyskryminacją w miejscu pracy i dostępie do usług na równi z innymi obywatelami.
 • Dostęp do opieki psychologicznej i medycznej, w tym terapii hormonalnej.
 • Możliwość korekty danych w dokumentach takich jak dowód osobisty czy paszport (ale nie w akcie urodzenia).

Jest to jednak wciąż niewystarczające wsparcie i ochrona. Walka o prawa osób transpłciowych w Polsce wciąż trwa.

Transpłciowość w religii i kulturze

Postawy wobec transpłciowości są zróżnicowane w zależności od kręgu kulturowego i wyznawanej religii.

W judaizmie i chrześcijaństwie podejście do transpłciowości nie jest jednoznaczne, choć często pojawia się niechęć i potępienie. Niektóre nurty protestanckie są bardziej liberalne.

Hinduizm wykazuje znacznie większą akceptację dla transpłciowości. W Indiach od wieków istnieje uznana społecznie kategoria osób "trzeciej płci" (hijra), które nie identyfikują się ani jako mężczyźni, ani jako kobiety.

Również rdzenne kultury Ameryki (np. Berdache) i Pacyfiku (Fa'afafine, Mahu) tradycyjnie uznawały istnienie osób o trzeciej tożsamości płciowej. Zajmowały one często specjalne role społeczne.

We współczesnej kulturze zachodniej coraz większą akceptację zyskują osoby transpłciowe, choć wciąż są narażone na dyskryminację i uprzedzenia. Postępująca edukacja oraz walka o prawa mniejszości stopniowo zmieniają tę sytuację.

Podsumowanie

Transpłciowość jest zjawiskiem, w którym płeć psychiczna (tożsamość płciowa) nie pokrywa się z płcią biologiczną oznaczoną w akcie urodzenia. Osoba transpłciowa nie utożsamia się z przypisaną jej społecznie rolą płciową. Jest to trudne doświadczenie, które prowadzi do wielu problemów życiowych. Niestety w Polsce osoby transpłciowe wciąż spotykają się z dyskryminacją i brakiem zrozumienia. Powinniśmy dążyć do większej akceptacji i poszanowania praw tej grupy.

Transpłciowość znaczy, że ktoś psychicznie czuje się inną płcią niż ta, która widnieje w jego dokumentach. Na przykład kobieta transpłciowa tak naprawdę jest mężczyzną uwięzionym w kobiecym ciele. To trudne doświadczenie, z którym osoby transpłciowe radzą sobie na różne sposoby. Niektórzy dążą do korekty płci, inni po prostu starają się normalnie żyć w przypisanej im roli.

Osoba transpłciowa to ktoś, kto ma inną płeć psychiczną niż biologiczną. Takie osoby odczuwają silny dyskomfort z powodu niezgodności między tymi dwiema płciami. Transpłciowość nie jest ani chorobą psychiczną, ani świadomym wyborem. To po prostu naturalnie występująca cecha człowieka. Niestety w Polsce osoby transpłciowe wciąż doświadczają stygmatyzacji i problemów z realizacją swoich podstawowych praw. Konieczna jest zmiana postaw społecznych.

Transpłciowe osoby od zawsze istniały w różnych kulturach, choć nie zawsze były akceptowane. Obecnie coraz więcej państw uznaje prawa osób transpłciowych i podejmuje działania na rzecz ich równego traktowania. Jednak w Polsce jest pod tym względem wciąż dużo do zrobienia. Kluczowe jest zrozumienie i wsparcie dla transpłciowych, aby mogli cieszyć się pełnią praw jak każdy obywatel.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Portale randkowe dla singielek LGBT. Społeczność dla lesbijek.
 2. Tomek Szypuła walczy o życie - można mu pomóc
 3. Samorządy z uchwałami anty-LGBT zagrożone utratą unijnych środków
 4. Heaven Sauna Warszawa - Zimne Sauny, Ogród i Relaks | Po Odnowie Ciała i Ducha
 5. Najlepsze świąteczne komedie romantyczne - zakochaj się w świętach!
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Allan Kucharski
Allan Kucharski

Cześć, Jestem bloggerem, który pasjonuje się wieloma różnymi tematami. Na moim blogu dzielę się wiedzą i doświadczeniem z zakresu relacji społecznych, wsparcia społecznego i zdrowia. Kultura oraz rozrywka to również ważne dziedziny, o których lubię pisać. Edukacja, prawa i różnorodność rodziny to tematy, które mnie fascynują i które często pojawiają się na moim blogu. Poświęcam również uwagę kwestiom religii, LGBT+ oraz sportu. Dążę do tworzenia miejsca, gdzie każdy może znaleźć cenne informacje i inspiracje z różnych sfer życia.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły

LGBT+Czy jestem gejem? Test i porady dla mężczyzn

Zastanawiasz się nad swoją orientacją seksualną i szukasz odpowiedzi na pytanie "Czy jestem gejem"? W artykule znajdziesz porady, jak zweryfikować, czy jesteś osobą homoseksualną, biseksualną czy heteroseksualną. Przeczytaj o typowych dylematach i wątpliwościach mężczyzn dotyczących ich seksualności.