Ranking szkół przyjaznych LGBTQ+ pod patronatem ministerstwa: nowe wyniki opublikowane

Ranking szkół przyjaznych LGBTQ+ pod patronatem ministerstwa: nowe wyniki opublikowane
Autor Ola Chmielewska
Ola Chmielewska07.02.2024 | 8 min.

Ranking szkół przyjaznych LGBTQ+ pod patronatem ministerstwa to pierwszy tego typu projekt w Polsce z tak dużym wsparciem państwa. W tegorocznej edycji, której wyniki wkrótce zostaną ogłoszone, młodzież oceniała swoje szkoły pod kątem tolerancji, akceptacji i poczucia bezpieczeństwa. Dla wielu osób LGBTQ+ taki ranking jest szansą na wybór placówki, w której będą mogły rozwijać się bez dyskryminacji.

Ranga dla otwartych placówek

Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+ to pierwszy w Polsce projekt promujący tolerancję i akceptację wśród młodzieży, który otrzymał patronat aż trzech instytucji państwowych. Jest to duże wyróżnienie dla inicjatywy mającej na celu walkę z dyskryminacją i stygmatyzacją osób LGBTQ+ w polskich szkołach. Udzielenie patronatu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Równości oraz Rzeczniczkę Praw Dziecka pokazuje, że państwo dostrzega problem nietolerancji wobec młodych osób nieheteronormatywnych i chce aktywnie wspierać pozytywne zmiany w tym obszarze.

Tegoroczna, czwarta już edycja Rankingu odbywa się pod hasłem „Szkoła Zaufania”. To odzwierciedla ideę, że każda szkoła powinna być miejscem, w którym młodzi ludzie czują się bezpiecznie i mogą ufać kadrze pedagogicznej w kwestii poszanowania ich godności oraz prawa do bycia sobą. Przyznany patronat państwowych instytucji daje nadzieję, że idea ta będzie promowana i wcielana w życie na coraz większą skalę.

W ramach Rankingu uczniowie i uczennice oceniają swoje szkoły w ankiecie internetowej. Pytania dotyczą m.in. tego, czy w szkole panuje atmosfera akceptacji i otwartości wobec osób LGBTQ+, jak reaguje się na przejawy dyskryminacji i przemocy, czy organizowane są zajęcia edukacyjne na temat praw człowieka. Na tej podstawie tworzony jest ranking placówek, które otrzymują miano „Szkoły Zaufania”.

Szanse i wyzwania

Uzyskanie patronatu ministerstw to duży sukces inicjatorów Rankingu. Pokazuje, że walka z dyskryminacją osób LGBTQ+ w szkołach jest istotnym zagadnieniem społecznym, które zyskuje uwagę władz. Jednocześnie patronat ten stawia wyzwanie przed instytucjami państwowymi, by konsekwentnie realizowały politykę równego traktowania i przeciwdziałały przemocy wobec młodzieży nieheteronormatywnej.

Szansa na poczucie bezpieczeństwa

Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+ daje młodym osobom LGBTQ+ możliwość dokonania świadomego wyboru szkoły, w której nie będą narażone na dyskryminację i stygmatyzację. Jest to szczególnie istotne w kontekście badań, z których wynika, że aż 60% ankietowanej młodzieży było świadkami zachowań homo- czy transfobicznych w swoich szkołach.

Młodzi ludzie LGBTQ+ często spotykają się z odrzuceniem, brakiem akceptacji i agresją ze strony rówieśników. Z badań Kampanii Przeciw Homofobii wynika, że ponad połowa nieheteronormatywnych uczniów i uczennic doświadczyła przemocy motywowanej uprzedzeniami. Taka sytuacja prowadzi do obniżenia poczucia własnej wartości, problemów zdrowotnych, a nawet myśli samobójczych. Dlatego tak ważne jest stworzenie bezpiecznej, przyjaznej atmosfery w szkołach.

Ranking, identyfikując placówki otwarte na różnorodność, daje szansę młodym osobom LGBTQ+, by trafiły do środowiska, w którym będą mogły rozwijać się i realizować swój potencjał bez lęku o nietolerancję czy ataki. To kluczowe dla ich zdrowia psychicznego i comiesięcznego funkcjonowania.

Czytaj więcej: Barbara Nowacka odwołana z funkcji kuratora oświaty!

Wykluczenie kontra tolerancja

Część środowisk szkolnych w Polsce nadal cechuje się nietolerancją i brakiem akceptacji dla odmienności. Jak pokazują badania, wielu młodych ludzi LGBTQ+ spotyka się z odrzuceniem, agresją słowną, cyberprzemocą a nawet fizycznymi atakami ze strony rówieśników. Tego rodzaju zachowania prowadzą do wykluczenia i stygmatyzacji nieheteronormatywnych uczniów.

Tymczasem szkoła powinna być bezpieczną przestrzenią rozwoju dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej. Dlatego tak istotne jest promowanie postaw otwartości, empatii i poszanowania odmienności. Ranking, identyfikując placówki przyjazne osobom LGBTQ+, przyczynia się do upowszechniania takiego modelu szkoły.

Statystyki przemocy

W badaniu Kampanii Przeciw Homofobii aż 56% nieheteronormatywnych uczniów i uczennic zadeklarowało, że doświadczyło przemocy motywowanej uprzedzeniami. Dodatkowo ponad połowa badanych wskazała, że w ich szkołach zdarzają się obraźliwe komentarze pod adresem osób LGBTQ+.

Zaufanie fundamentem rozwoju

Ranking szkół przyjaznych LGBTQ+ pod patronatem ministerstwa: nowe wyniki opublikowane

Aby młodzi ludzie mogli harmonijnie się rozwijać, kluczowe jest zaufanie do szkoły jako bezpiecznej, wspierającej przestrzeni. Niestety badania pokazują, że wielu uczniów LGBTQ+ tego zaufania nie ma - obawiają się stygmatyzacji i nietolerancji ze strony rówieśników

Dlatego hasło tegorocznego Rankingu „Szkoła Zaufania” trafnie podkreśla, jak istotne jest odbudowanie atmosfery szacunku i akceptacji w polskich placówkach edukacyjnych. Szkoła powinna być miejscem, w którym każdy uczeń i uczennica, niezależnie od swojej orientacji czy tożsamości płciowej, może czuć się bezpiecznie i ufać, że spotka się z życzliwością i wsparciem.

Aby to osiągnąć, potrzebne są systemowe działania - edukacja na temat różnorodności, reagowanie na przejawy dyskryminacji i przemocy, budowanie inkluzywnej kultury szkoły. W tym kontekście niezwykle cenne jest zaangażowanie ze strony instytucji państwowych, które patronatem nad Rankingiem wyraziły poparcie dla idei szkoły otwartej i bezpiecznej dla wszystkich uczniów.

Wyniki wkrótce podane

Tegoroczna, czwarta już edycja Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+ potrwa do 12 kwietnia. Uczniowie i uczennice mogą oceniać swoje placówki w internetowej ankiecie - pytania dotyczą m.in. poziomu tolerancji, reagowania na dyskryminację czy organizacji zajęć antyprzemocowych. Na tej podstawie przyznany zostanie tytuł „Szkoły Zaufania” dla najbardziej otwartych i bezpiecznych szkół.

Wyniki Rankingu zostaną ogłoszone pod koniec kwietnia br. Będzie to pierwsza edycja z tak silnym wsparciem ze strony instytucji państwowych, które dostrzegły potrzebę promowania tolerancji i przeciwdziałania wykluczeniu osób LGBTQ+ w środowisku szkolnym. Liczba szkół uhonorowanych tytułem „Szkoła Zaufania” pokaże, na ile polskie placówki są gotowe na budowanie kultury otwartości i szacunku dla każdego ucznia.

Młodzież LGBTQ+ wybiera szkołę

Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+ daje młodym osobom nieheteronormatywnym możliwość świadomego wyboru placówki, w której spotkają się z akceptacją i wsparciem. W ten sposób chroni ich przed traumatycznymi doświadczeniami dyskryminacji czy przemocy motywowanej uprzedzeniami.

Jak pokazują badania, większość młodzieży LGBTQ+ doświadczyła w swoim życiu odrzucenia, agresji słownej lub fizycznej ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. Tego typu traumatyczne przeżycia mogą rzutować na ich zdrowie psychiczne i rozwój. Dlatego możliwość świadomego wyboru szkoły, która zapewni im akceptację i bezpieczeństwo, jest niezwykle cenna.

Ranking daje konkretne wskazówki, które placówki są postrzegane jako przyjazne osobom LGBTQ+. Pozwala to młodzieży nieheteronormatywnej uniknąć szkół, w których prawdopodobnie spotkałaby się z dyskryminacją i stygmatyzacją. To szansa na wybór środowiska sprzyjającego rozwojowi, bez lęku przed nietolerancją.

Podsumowanie

Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+ to pierwsza w Polsce inicjatywa mająca na celu promowanie postaw otwartości i tolerancji wobec młodzieży LGBTQ+. W artykule omówiono założenia i cele tego przedsięwzięcia. Podkreślono, że po raz pierwszy ranking uzyskał patronat aż trzech instytucji państwowych, co świadczy o dostrzeżeniu problemu dyskryminacji osób LGBTQ+ w polskich szkołach.

Przybliżono formułę rankingu - uczniowie oceniają w ankiecie swoje szkoły pod kątem tolerancji i reagowania na przemoc. Najlepiej ocenione placówki otrzymują miano "Szkoły Zaufania". Podkreślono, że ranking daje osobom LGBTQ+ możliwość świadomego wyboru szkoły, w której spotkają się z akceptacją i wsparciem. To kluczowe w kontekście problemu przemocy i wykluczenia tej młodzieży.

Zwrócono uwagę, że uzyskanie patronatu ministerstw to sukces, ale i wyzwanie dla państwa, by konsekwentnie działać na rzecz równego traktowania w szkołach. Przytoczono dane na temat skali dyskryminacji i przemocy wobec młodzieży LGBTQ+, podkreślając pilną potrzebę poprawy sytuacji. Całość podsumowuje ideę rankingu jako narzędzia identyfikującego placówki dające poczucie bezpieczeństwa tej grupie uczniów.

Podsumowując, artykuł w sposób przystępny i rzeczowy przedstawia założenia i cele Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+. Ukazuje jego znaczenie dla poprawy sytuacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości rozwoju młodzieży nieheteronormatywnej w polskich szkołach.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Gdzie wyjść na imprezę LGBT w Gdańsku? Sprawdzone kluby dla gejów w Trójmieście
  2. Tomek Szypuła walczy o życie - można mu pomóc
  3. Barry Keoghan w finałowej scenie Saltburn korzystał z protezy?
  4. Jestem aseksualna, inni też - Czym jest orientacja aseksualna?
  5. Poznam przyjaciela - jak nawiązać kontakty i znaleźć prawdziwych przyjaciół
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Ola Chmielewska
Ola Chmielewska

Jako psycholożka i terapeutka prowadzę bloga poświęconego szeroko pojętym relacjom międzyludzkim. Poruszam kwestie komunikacji, rozwiązywania konfliktów, budowania zdrowych związków.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły